sub-slideshow-15

 

Blwyddyn 1 a 2

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Hydref/Nadolig 2018

Prif themâu y tymor:
Lliwiau.

Datblygiad Personol a Chymdeithasol-
Datblygu annibynniaeth, hyder, iechyd a lles drwy ddysgu am eraill, ein hunain, bwyta’n iach, diogelwch ac amser cylch.

Llythrennedd-
Datblygu sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu drwy ddarllen, dilyn cynllun Tric a Chlic a Geirio Gwych, arbrofi gyda gwahanol ffurfiau ysgrifennu a gwneud gwaith trawsgwricwlaidd thematic.

Rhifedd-
Datblygu sgiliau rhif, adio a thynnu, data, mesur ac arian drwy dasgau ffocws, chwarae a tasgau trawsgwricwlaidd.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd-
Dysgu am y byd o’n cwmpas drwy’r thema lliwiau i gyflwyno agweddau o wyddoniaeth a daearyddiaeth. Bydd addysg grefyddol yn cael ei addysgu yn thematic hefyd.

Creadigol-
Annog creadigrwydd drwy chwarae a thasgau ffocws i greu darnau celf ac yn gerddorol.

Addysg Gorfforol-
Bydd gwersi addysg gorfforol wythnosol i’r dosbarth gael profi ystod o weithgareddau corfforol. Bydd angen cit llawn os gwelwch yn dda.

Ffolderi Darllen.
Bydd llyfrau yn y ffolder ar gyfer ymarfer darllen cyson adref ac yn yr ysgol. Byddem wrth ein boddau yn darllen eich sylwadau yn y llyfr cofnodi. Mae gan y plant Lyfr Prysur ar gyfer gwneud unrhyw waith hoffent adref- ei fwriad ydy i roi rhyddid a mwynhâd. Hoffem petai ffolderi yn gallu cael eu dychwelyd erbyn Dydd Llun/ Dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

Bwyd Bore-
Bydd ffrwythau yn cael ei ddarparu ar gyfer blwyddyn 1 a 2. Y gôst fydd £1 yr wythnos i’w dalu bob hanner tymor os gwelwch yn dda.

Helpu eich plentyn:
Bydd darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn yn help mawr i ddatblygiad eu darllen. Bydd cefnogaeth i wneud ychydig o waith yn eu llyfr prysur ac ymarfer sgiliau yn fuddiol iawn i’ch plentyn hefyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhwy adeg, mae croeso i chi siarad gyda’r athrawes ddosbarth.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2018 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd