sub-slideshow-15

 

Blwyddyn 1 a 2

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Y Gwanwyn 2019

Prif themâu y tymor:
Catrefi

Datblygiad Personol a Chymdeithasol
Datblygu annibynniaeth, hyder, iechyd a lles drwy ddysgu am eraill, ein hunain, bwyta’n iach, diogelwch ac amser cylch. Bydd e-ddiogelwch yn ffocws am gyfnod dros ddiwrnod e-ddiogelwch hefyd.

Llythrennedd
Datblygu sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu drwy ddarllen, dilyn cynllun Tric a Chlic, ymarfer uwch-sgiliau darllen, arbrofi gyda gwahanol ffurfiau ysgrifennu a gwneud gwaith trawsgwricwlaidd thematic.

Rhifedd
Datblygu sgiliau amser, arian, ongl a safle, siap a ffracsiynnau drwy dasgau ffocws, chwarae a tasgau trawsgwricwlaidd.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Dysgu am y byd o’n cwmpas a thu hwnt drwy archwilio gwahanol gartrefi boed yn lleol, hanesyddol neu yn ddychmygol.

Creadigol
Annog creadigrwydd drwy chwarae a tasgau ffocws i greu darnau celf ac yn gerddorol. Bydd llawer o waith creadigol yn digwydd mewn paratoadau ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol ac Eisteddfod yr Urdd tymor yma.

Addysg gorfforol
Bydd gwersi addysg gorfforol wythnosol i’r dosbarth gael profi ystod o weithgareddau corfforol. Bydd angen cit llawn os gwelwch yn dda. (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas.)

Ffolderi Darllen
Bydd llyfrau yn y ffolder ar gyfer ymarfer darllen cyson adref ac yn yr ysgol. Byddem wrth ein boddau yn darllen eich sylwadau yn y llyfr cofnodi. Mae gan y plant Lyfr Prysur ar gyfer gwneud unrhyw waith hoffent adref- ei fwriad ydy i roi rhyddid a mwynhad. Hoffem i ffolderi gael eu dychwelyd erbyn Dydd Llun/ Dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

Bwyd Bore
Bydd byrbryd yn cael ei ddarparu ar gyfer blwyddyn 1 a 2 fel ardal annibynnol. Y gôst fydd £7 am yr hanner tymor yma a £6 am y nesaf os gwelwch yn dda.

Helpu eich plentyn
Bydd darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn yn help mawr i ddatblygiad eu darllen. Bydd eu helpu i wneud ychydig o waith yn eu llyfr prysur ac ymarfer sgiliau yn fuddiol iawn i’ch plentyn hefyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw adeg, mae croeso i chi siarad gyda’r athrawes ddosbarth.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd