sub-slideshow-8

 

Blwyddyn 3 a 4

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Hydref/Nadolig 2018

Prif themau y tymor
Byddwn yn astudio’r thema ‘enwogion’ y tymor hwn. Byddwn yn edrych ar enwogion o hanes Cymru ac o gyfnod y Tuduriaid. Byddwn hefyd yn edrych ar enwogion o’r byd modern. I gyd-fynd a’r thema hwn byddwn yn ysgrifennu dyddiadur, stori, disgrifiadau a chyflwyniadau gwybodaeth.

Mathemateg: Byddwn yn edrych ar werth lle hyd at 5 digid, adio a thynnu efo rhifau hyd at 4 digid, datblygu strategaethau lluosi, dehongli data ac yn datrys problemau fel rhan o’n prif ffocws yn ystod y tymor.

Gwyddonieth: Byddwn yn gwneud unedau ar fwyta’n iach ac ar ddefnyddiau.

Dyniaethau: Byddwn yn gwneud unedau ar Dywysogion Cymru, Y Tuduriaid, ac elfennau ar Gymru a dathliadau Cristnogol.

Dylunio a thechnoleg: Byddwn yn gwneud unedau ar goginio ac adeiladwaith yn ein thema ‘Tuduriaid’.

Celf a dylunio: Byddwn yn gwneud unedau ar hunan bortread yn ein thema ‘Enwogion’.

Cerdd: Byddwn yn gwneud unedau ar werthuso cerddoriaeth a sawl ‘genre’ wahanol.

Addysg gorfforol: Byddwn yn gwneud sgiliau pêl a chwaraeon fel rhan o dimau yn ystod y tymor hwn.
Mae’r gwersi yn digwydd bob dydd Mercher i flwyddyn 3 a 4. Bydd y dosbarthiadau yn ymweld a Phlas Madoc mewn cylch 3 wythnos.
PWYSIG: Bydd angen gwisg addas ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforl (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas).

Gwaith cartref:
- Ymarfer darllen cyson
- Gweithgareddau yn dilyn o’r thema neu gwaith dosbarth yn wythnosol
Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir yn ôl erbyn y dydd Llun/Mawrth dilynol.

Helpu eich plentyn:
- Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn
- Ymarfer tablau lluosi 2,3,4,5,6 a 10
- Cefnogaeth efo gweithgareddau gwaith cartref

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2018 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd