sub-slideshow-8

 

Blwyddyn 3 a 4

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Yr Haf 2019

Prif themau y tymor
Byddwn yn astudio’r thema ‘Dŵr’ y tymor hwn. Byddwn yn astudio afonydd Cymru a’u pwysicrwydd gyda golwg manylach ar yr Afon Conwy. Byddwn hefyd yn edrych ar sut mae tref Conwy wedi datblygu dros y blynyddoedd ac yn ei chymaru efo’r ardal leol.

Iaith: I gyd-fynd a’r thema hwn byddwn yn ysgrifennu stori, cymhariaethau ac adroddiadau papur newydd.

Mathemateg: Byddwn yn datblygu strategaethau lluosi a rhannu ymhellach, plotio gwybodaeth ar fapiau a graffiau, a defnyddio rhifau negyddol fel rhan o’n prif ffocws yn ystod y tymor.

Gwyddonieth: Byddwn yn gwneud unedau ar blanhigion ac defnyddiau ailgylchu.

Dyniaethau: Byddwn yn astudio unedau o hanes a daearyddiaeth ardal Conwy i gyd-fynd a’n thema. Byddwn yn cymharu efo’r ardal leol ac yn adnabod nodweddion afnonydd.

Dylunio a thechnoleg: Byddwn yn gwneud unedau ar systemau rheoli gyda’n thema ar ‘Ddŵr’.

Celf a dylunio: Byddwn yn gwneud unedau ar waith creadigol gyda’r thema ‘Dŵr’.

Cerdd: Byddwn yn gwerthuso darnau cerddorol ac yn creu darn i efelychu taith afon.

TGCH: Byddwn yn dysgu sut i anfon ac ymateb i ebyst a byddwn hefyd yn defnyddio taenlen i drefnu data. 

Addysg gorfforol: Mae’r gwersi yn digwydd bob dydd Mercher i flwyddyn 3 a 4. (Gwersi nofio ar ddydd Mawrth i ddosbarth Miss Morris am 5 wythnos a dosbarth Mrs Jones/Miss Lewis am 5 wythnos)
PWYSIG: Bydd angen gwisg addas ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforol (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas).

Gwaith cartref:
- Ymarfer darllen cyson.
- Gweithgareddau yn dilyn o’r thema neu gwaith dosbarth yn wythnosol
Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir yn ôl erbyn y dydd Llun/Mawrth dilynol.

Helpu eich plentyn:

- Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn .
- YYmarfer tablau lluosi 2,3,4,5,6 a 10 .
- Cefnogaeth efo gweithgareddau gwaith cartref.

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd