sub-slideshow-8

 

Blwyddyn 3 a 4

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Gwanwyn 2019

Prif themau y tymor
Byddwn yn astudio’r thema ‘Dathliadau’ y tymor hwn. Byddwn yn astudio dathliadau pwysig i ni yma yng Nghymru gan gynnwys rhai chwedlau. Byddwn hefyd yn edrych ar ddathliadau o gwmpas y byd, gyda golwg manylach ar ddathliadau Hindwaidd.

Iaith: I gyd-fynd a’r thema hwn byddwn yn ysgrifennu stori, disgrifiadau, cerdd a chyflwyniadau gwybodaeth.

Mathemateg: Byddwn yn datblygu strategaethau lluosi a rhannu, astudio amser, dehongli data ac yn datrys problemau fel rhan o’n prif ffocws yn ystod y tymor.

Gwyddonieth: Byddwn yn gwneud unedau ar olau ac ar y gofod.

Dyniaethau: Byddwn yn astudio unedau o hanes a daearyddiaeth Cymru i gyd-fynd a’r chwedlau. Byddwn hefyd yn astudio Hindwaeth.

Dylunio a thechnoleg: Byddwn yn gwneud unedau ar goginio a modelu yn ein thema ‘Dathliadau’.

Celf a dylunio: Byddwn yn gwneud unedau ar waith creadigol gyda’r thema ‘Dathliadau’.

Cerdd: Byddwn yn dathlu cerddoriaeth Cymru a Tseina ac yn dysgu darnau ar gyfer yr Eisteddfod.

Stori: Cymraeg – yn seiliedig ar y cwis llyfrau blynyddol a Cantre’r Gwaelod.
Saesneg – Stories about celebrations and from the Hindu religion.

Addysg gorfforol: Mae’r gwersi yn digwydd bob dydd Mercher 3 a 4. (Pob dosbarth yn eu tro yn mynychu’r gym bob 3 wythnos)
PWYSIG: Bydd angen gwisg addas ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforl (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas).

Gwaith cartref:
- Ymarfer darllen cyson.
- Gweithgareddau yn dilyn o’r thema neu gwaith dosbarth yn wythnosol
Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir yn ôl erbyn y dydd Llun/Mawrth dilynol.

- Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn.
- Ymarfer tablau lluosi 2,3,4,5,6 a 10.
- Cefnogaeth efo gweithgareddau gwaith cartref.

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled.Gellir prynu byrbryd iachus o’r ysgol am 20c y dydd.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd