sub-slideshow-1

 

Blwyddyn 5 a 6

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Gwanwyn 2019

Prif Themau y tymor: DATHLIADAU

Cymraeg, Saesneg - Gweithgareddau llafar, darllen ac ysgrifennu yn deillio o’r gwaith thema / Ysgrifennu stori a cherdd ar gyfer Eisteddfod yr Ysgol. Gwaith ymchwil Dathliadau o gwmpas y byd. Darllen Chwedlau Cymru

Mathemateg- Amser, Cymesuredd ac Adlewyrchiad, Onglau, Brithweithio siapiau, Siapiau 3D, Rhwydi, Trin data, Arwynebedd a Pherimedr, Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau, Cymhareb a Chyfrannedd

Gwyddoniaeth- Effaith bodau dynol ar yr amgylchedd. Beth yw gwastraff? Sut a beth gellir ei ail-gylchu? Sut bydd defnyddiau yn cael eu ffurfio?

Dyniaethau- Gwaith map- Ymchwilio dathliadau o gwmpas y byd a dangos y gwledydd ar fap

Dylunio a Thechnoleg- Dylunio plat seder Iddewig, cynllunio a chreu cerdyn Pasg

Celf- Gwaith ar thema’r Urdd ‘Bwrlwm’, lluniad 2D yn defnyddio gwahanol dechnegau, dyluniad sglefrfwrdd, tecstiliau

Cerdd- Dathlu cerddoriaeth yng Nghymru a Tseina, Cyfansoddi ar raddfa bentatonig, Gwrando a gwerthuso darnau Grace Williams, Karl Jenkins a Gareth Glyn, Defnyddio Chwedl yn ysgogiad i gyfansoddi

Addysg Grefyddol - Storiau o’r Beibl. Cristnogaeth- Dathliadau e.e. priodas, bedydd. Iddewiaeth- Synagog, arteffactau addoli, Dathliadau Passover, Chanukah, Rosh Hashana, Yom Kippur

Addysg Gorfforol: Prif ffocws: Gymnasteg, Hoci, Pel rwyd, Nofio
Dosbarth: Mr.Sion Owen - Nofio ar ddydd Mawrth yn dechrau Ionawr 14eg am 6 wythnos
Dosbarth: Miss. Elliw Evans - Dydd Iau
Dosbarth: Mrs. Manon Williams - Dydd Iau
PWYSIG – Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforol (crys T/polo, shorts glas neu du, pymps neu trainers addas)

Gwaith Cartref:
Ymarfer darllen cyson.
Gweithgareddau yn dilyn o’r thema / gwaith dosbarth wythnosol.
Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ôl erbyn dydd Llun/Mawrth.

Helpu eich plentyn:
Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn.
Ymarfer tablau lluosi (2,3,4,5,6,7,8,9,10 up to x10).
Cefnogaeth gyda gweithgareddau gwaith cartref.

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled. Gellir prynu byrbryd iachus o’r ysgol am 20c y dydd neu £1 yr wythnos.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn. Diolch.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd