sub-slideshow-15

 

Derbyn

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Hydref/Nadolig 2018

Prif Themau y tymor:
Fi fy hun
People who help us
Nadolig

Iaith- Darllen nifer o straeon gwahanol i cyd-fynd ar thema. Iaith pob dydd o gwmpas y dosbarth, dilyn Tric a Chlic i’r plant ddysgu llythrennau drwy can a symudiad. Dysgu ysgrifennu enw a geirfa syml. Dysgu symydiadau newydd ‘Makaton’.

Mathemateg- Cyfri, Adnabod rhif, Gwerth rhif, Trefnu rhif, Mesur(hyd),

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd- Y Corff, Bwyta iach, Cyfarfod pobl sy’n helpu e.e paramedig, nyrs, deintydd, swyddog dân.

Cerdd- Caneuon gwasanaeth, hwiangerddi, caneuon am y corff, gemau clapio, offerynnau, caneuon nadolig.

Celf- torri, gludo, peintio, arbrofi drwy creu wahanol darnau o waith i cyd-fynd ar thema.

Addysg gorfforol-
Dydd Llun
Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg gorfforol (crys glas/navy yr ysgol, shorts,pymps)

Ysgol y Goedwig-
Dydd Mercher
Pwysig-Bydd angen esgidiau glaw ar gyfer gweithgareddau Ysgol y Goedwig

Gwaith catref
Ymarfer llythrennau a darllen cyson
Llyfrau prysur
Rhoddir gwaith catref ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ol erbyn dydd Llun/Mawrth.

Helpu eich plentyn:
Darllen/ swnio llythrennau gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn.

Bwyd Bore £1 y wythnos- gofynir i’r plant dalu am fwyd bore ar fore Llun os yn bosib. Efallai y byddwch yn dewis talu am yr hanner tymor cyfan mewn un taliad. Bydd y plant yn derbyn darnau o ffrwythau amrywiol, cracer a llefrith neu dŵr fel byr bryd bore.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, una os gwelwch yn dda gofynnwch i athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2018 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd