sub-slideshow-15

 

Derbyn

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Gwanwyn 2019

Prif Themau y tymor:
Straeon Tylwyth Teg

Iaith - Darllen nifer o straeon gwahanol i cyd-fynd ar thema. Iaith pob dydd o gwmpas y dosbarth, dilyn ‘Tric a Chlic’ i’r plant ddysgu llythrennau drwy can a symudiad. Dysgu ysgrifennu enw a geirfa syml.

Mathemateg - Cyfri, Adnabod rhif, Gwerth rhif, Trefnu rhif, Mesur(hyd), Adio syml.

Gwyddoniaeth - Grymoedd, Deunyddiau.

Cerdd - Ymarfer caneuon ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol. Dathlu byd yr hwiangerddi trwy sain a chân. Cyflwyno sialens rhigymau.

Celf - torri, gludo, peintio, arbrofi drwy greu gwahanol ddarnau o waith i gyd-fynd ar thema.

Addysg gorfforol -
Pnawn Dydd Llun
Pwysig - Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg gorfforol (crys glas/navy yr ysgol, shorts,pymps)

Gwaith catref:
Ymarfer darllen cyson
Llyfrau prysur.
Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ol erbyn dydd Llun/Mawrth.

Helpu eich plentyn:
Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn.

Bwyd Bore £1 y wythnos- gofynir i’r plant dalu am fwyd bore ar fore Llun os yn bosib. Efallai y byddwch yn dewis talu am yr hanner tymor cyfan mewn un taliad. Bydd y plant yn derbyn darnau o ffrwythau amrywiol a llefrith fel byr bryd bore.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd