sub-slideshow-3

 

Meithrin

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Yr Haf 2019

Prif Themau y tymor:
Creaduriaid Bychain

Datblygiad Personol a Chymdeithasol - Datblygu annibynniaeth, hyder, iechyd a lles drwy ddysgu am eraill, ein hunain, bwyta’n iach, diogelwch ac amser cylch.

Iaith - Datblygu sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu drwy drafod a darllen amrywiaeth o lyfrau gwahanol. Rydym yn dilyn cynllun Tric a Chlic, arbrofi gyda gwahanol ffurfiau ysgrifennu a gwneud gwaith trawsgwricwlaidd thematic.

Mathemateg - Datblygu sgiliau cyfri, adnabod rhif, gwerth rhif, trefnu rhif, Mesur (cynhwysedd), Adio syml, Adnabod darnau arian a siapiau.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd - Dysgu am y byd o’n cwmpas drwy’r thema creaduriaid bychain i gyflwyno agweddau o wyddoniaeth a daearyddiaeth.

Cerdd - Canu caneuon am greaduriaid bychain ac emynau. Ychwanegu synau i stori. Chwarae gemau buarth a chreu offerynnau a chyfansoddi yn ysgol y goedwig.

Celf - Annog creadigrwydd drwy dorri, gludo, peintio, arbrofi drwy greu gwahanol ddarnau o waith i gyd-fynd ar thema.

Addysg gorfforol -
Bore - Dydd Gwener
Prynhawn - Dydd Gwener
Pwysig - Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg gorfforol (crys glas/navy yr ysgol, shorts,pymps)

Helpu eich plentyn:
Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn.

Bwyd Bore: £1 y wythnos- gofynir i’r plant dalu am fwyd bore ar fore Llun os yn bosib. Efallai y byddwch yn dewis talu am yr hanner tymor cyfan mewn un taliad. Bydd y plant yn derbyn darnau o ffrwythau amrywiol neu cracer a llefrith fel byr bryd bore.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athrawes dosbarth eich plentyn.

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd