sub-slideshow-2

 

Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2018 / 2019

Tymor yr Hydref

Agor: Dydd Llun, Medi 3ydd, 2018
Cau: Dydd Gwener, Hydref 26ain, 2018
Agor: Dydd Llun, Tachwedd 5ed, 2018
Cau: Dydd Gwener, Rhagfyr 21ain, 2018

Tymor y Gwanwyn

Agor: Dydd Llun, Ionawr 7fed, 2019
Cau: Dydd Gwener, Chwefror 22ain, 2019
Agor: Dydd Llun, Mawrth 4ydd, 2019
Cau: Dydd Gwener, Ebrill 12fed, 2019

Tymor yr Hâf

Agor: Dydd Llun, Ebrill 29ain, 2019
Gwyl Banc Mai: Dydd Llun, Mai y 6fed, 2019
Cau: Dydd Gwener, Mai 24ain, 2019
Agor: Dydd Llun, Mehefin 3ydd, 2019
Cau: Dydd Llun, Gorffennaf 22ain, 2019

Diwrnodau Hyfforddiant Staff, pan fydd yr ysgol ar gau:

Dydd Llun, Medi 3ydd, 2018
Dydd Mawrth, Medi 4ydd, 2018
Dydd Llun, Ionawr 7fed, 2019
Dydd Llun, Ebrill 29ain, 2019
Dydd Llun, Gorffennaf 22ain, 2019

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2019 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd