sub-slideshow-1

 

Blwyddyn 5 a 6

Tymor y Haf 2024

Athrawon:

Mrs Manon Williams (Dosbarth y Sgwar)
Miss Elliw Evans (Dosbarth y Groes)
Mr Tomos Williams (Dosbarth y Gardden)

Cymorthyddion dosbarth:

Miss Sarah Pewtner
Ms Patricia Davies

CPA:

Mr Rhodri Jones
Mrs Helwen Williams
Miss Lowri Jarvis

Thema: Melys a Chwerw


  • 281122-5-a-6-2-lrg

Mae’r plant yma wedi mwynhau cymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu diweddar gyda’r awdur
Mr Colin Parsons.


  • 281122-5-a-6-lrg

Blwyddyn 5 a 6 yn mwynhau sesiynau pel-droed efo’r chwaraewraig ryngwladol Ceri Evans.  • Year 5 and 6
  • Year 5 and 6

Llongyfarchiadau i Elan a Liam ar gael ei dewis fel prif ddisgyblion ar gyfer 2022-23. Yn rhan o’i dyletswyddau, maent wedi mynychu cyfarfod gyda’r Cyngor Ieuenctid Cymunedol, yn ogystal a chynrychioli’r ysgol ar ddydd Sul y cofio.  • Blwyddyn 5 a 6
  • Blwyddyn 5 a 6

Dyma dim rhedeg traws gwlad yr ysgol yn cystadlu mewn cystadleuaeth ddiweddar yn Rhiwabon.
Llongyfarchiadau i Ella yn gorffen yn 5ed yn ei ras, gan dderbyn medal am ei hymdrechion.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd