sub-slideshow-1

 

Blwyddyn 5 a 6

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor:  Gwanwyn 2020

Prif Themau y tymor: RHYFEDDODAU’R BYD

Cymraeg, Saesneg - Gweithgareddau llafar, darllen ac ysgrifennu yn deillio o’r gwaith thema / Oracy, reading and writing activities based on topic work. e.e. Ysgrifennu vlog i’w chyflwyno o flaen sgrîn werdd

Stori- Gulliver’s Travels, Storiau’r Brenin Arthur a Chwedlau.

Mathemateg- Cymesuredd ac Adlewyrchiad, Onglau, Brithweithio siapiau, Siapiau 2D a 3D, Rhwydi, Trin data, Arwynebedd a Pherimedr, Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau, Cymhareb a Chyfrannedd.

Gwyddoniaeth- Y gofod a’r planedau yng nghysawd yr haul. Effaith bodau dynol ar yr amgylchedd. Beth yw gwastraff? Sut a beth gellir ei ail-gylchu? Sut bydd defnyddiau yn cael eu ffurfio?

Dyniaethau- Gwaith map- Lleoli Rhyfeddodau’r Byd Modern a Hynafol, Rhyfeddodau’r Byd Naturiol, Rhyfeddodau Cymru

Dylunio a Thechnoleg- Creu modelau yn ymwneud a’r thema.

Celf- Gwaith ar thema’r Urdd ‘Môr a Mynydd’, lluniad 2D yn defnyddio gwahanol dechnegau, dyluniad sglefrfwrdd.

Cerdd- Paratoi perfformiadau ar gyfer Eisteddfodau’r Urdd a’r ysgol, canu caneuon yn ymwneud â’r thema ‘Rhyfeddodau’r Byd’, chwarae’r recorder a chyfansoddi jingle ar gyfer hysbyseb

Addysg Grefyddol - Storiau o’r Beibl / Bible stories e.g. Iesu yn iachau’r cleifion. Crefydd Islam- Addoli, Mosg, Mecca, Pump piler Islam.

Addysg Gorfforol: Prif ffocws: Gymnasteg, Hoci, Pêl rwyd.
Ymarfer Corff ar ddydd Iau.
Sesiwn ffitrwydd ym Mhlas Madog bob 3 wythnos ar ddydd Mercher.
Bydd Bl.5 yn cymryd rhan mewn gweithdy dawns New Dance
Dosbarth: Mrs. Manon Williams- Nofio ar ddydd Mawrth Ionawr 7fed am 5 wythnos.
PWYSIG – Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforol (crys T/polo, shorts glas neu du, pymps neu trainers addas)

Gwaith Cartref:
Ymarfer darllen cyson a gweithgareddau yn dilyn o’r thema.
Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ôl erbyn dydd Llun/Mawrth.

Helpu eich plentyn:
Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn.
Ymarfer tablau lluosi (2,3,4,5,6,7,8,9,10 up to x10).

Cefnogaeth gyda gweithgareddau gwaith cartref.

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled. Gellir prynnu ffrwythau o’r ysgol am 20c y dydd neu £1 yr wythnos.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn. Diolch.             

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd