Who's Who

 

Headteacher:
Mr Rhodri Jones

Pennaeth Mr Rhodri Jones

Deputy Headteacher & Year 3 and 4 Teacher:
Mr Dyfan Jones

Dirprwy Bennaeth Mr Dyfan Jones

Pennaeth Cyfnod Sylfaen & Athrawes Derbyn:
Miss Manon Davies

(translation coming soon...)

 

Head of Key Stage 2 & Year 5 and 6 Teacher: Mrs Manon Williams

Mrs Manon Williams

Nursery Teacher:
Miss Amy Morris

Miss Amy Morris

Reception Teacher:
Miss Laura Lewis

Miss Laura Lewis

Year 1 & 2 Teacher: Miss Manon Davies

Miss Manon Davies

Year 1 & 2 Teacher: Miss Delyth Dempsey

Miss Delyth Dempsey

Year 3 & 4 Teacher:
Miss Bethan Morris

Miss Bethan Morris

Blwyddyn 5 a 6 & Cydgysylltydd ADY a Llês: Mr Sion Owen

(translation coming soon...)

Mrs Manon Williams

Year 5 & 6 Teacher:
Miss Elliw Evans

Miss Elliw Evans

Music Teacher:
Mrs Heulwen Williams / CPA

Mrs Heulwen Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar:
Mrs Gwenda Jarvis

(translation coming soon...)

Mrs Gwenda Jarvis

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar:
Mrs Gillian Hughes

(translation coming soon...)

Mrs Gillian Hughes

Teaching Assistant Years 1 & 2: Miss Lowri Jarvis

Miss Lowri Jarvis

Teaching Assistant Years 1 & 2: Miss Charlotte Pemberton

Miss Charlotte Pemberton

Teaching Assistant Years 1 & 2: Miss Eleri Evans

Miss Eleri Evans

Teaching Assistant Key Stage 2: Miss Sarah Pewtner

Miss Sarah Pewter

Teaching Assistant Key Stage 2: Miss Sharon Williams

Miss Sharon Williams

Teaching Assistant Key Stage 2: Mrs Sharon Harrison

Mrs Sharon Harrison

Secretary:
Mrs Sarah Kelsall

Mrs Sarah Kelsall

Cynorthwydd Arlwyaeth:
Mrs Jane Jones

(translation coming soon...)

Mrs Jane Jones

Caretaker:
Mr Kevin Davies

Mr Kevin Davies

Cleaning staff:
Mrs Jackie Davies

Mrs Jackie Davies

Cleaning staff:
Miss Judith Haycocks

Miss Judith Haycocks

Cleaning staff:
Mrs Susan Sinnott

Mrs Susan Sinnott

Cleaning staff:
Miss Kayleigh Evans

Miss Kayleigh Evans

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Follow Us: Follow Ysgol ID Hooson on Twitter Like Ysgol ID Hooson on Facebook

© 2021 Ysgol Hooson. All Rights Reserved. Website by Delwedd.
Privacy Notice