sub-slideshow-15

 

Years 1 & 2

Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

  • Year 1 and 2
  • Year 1 and 2

It was a pleasure to welcome Mr Llyr Williams to the school.

Dyma rai o blant blynyddoedd 1 a 2 yn cael cyfle i gyfarfod Mr Llyr Williams a ddaeth ar ymweliad diweddar i’r ysgol. Cafodd y plant gyfle i’w holi am ei yrfa a hefyd cawsant y pleser o wrando arno yn chwarae piano yr ysgol. Dyma rai o’r plant yn cyflwyno cedryn diolch iddo. (Welsh only)


Termly Plan for Parents

Term Plan - On My Doorstep

Various activities in Years 1 and 2

Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Follow Us: Follow Ysgol ID Hooson on Twitter Like Ysgol ID Hooson on Facebook

© 2023 Ysgol Hooson. All Rights Reserved. Website by Delwedd.
Privacy Notice