sub-slideshow-15

 

Blwyddyn 1 a 2

Gweithgareddau plant prysur blwyddyn 1 a 2

Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd  

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Y Gwanwyn 2020

Prif themâu y tymor:
Anelu at y sêr! Mae ein thema wedi ei lywio gan y plant ac yn cynnwys syniadau fel y gofod, ein gobeithion a’r sêr yn ein bywydau ni.

Datblygiad Personol a Chymdeithasol
Datblygu annibynniaeth, hyder, iechyd a lles drwy ddysgu am eraill, ein hunain, bwyta’n iach, diogelwch ac amser cylch.

Llythrennedd
Datblygu sgiliau siarad, darllen ac ysgrifennu drwy ddarllen, dilyn cynllun Tric a Chlic, arbrofi gyda gwahanol ffurfiau ysgrifennu a gwneud gwaith trawsgwricwlaidd thematic.

Rhifedd
Datblygu sgiliau arian, amser, ongl a safle, siap a ffracsiynnau drwy dasgau ffocws, chwarae a tasgau trawsgwricwlaidd.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
Dysgu am y byd o’n cwmpas a thu hwnt i’n dealltwriaeth yn Y Gofod! Byddem hefyd yn dysgu am sut i warchod y Ddaear a phopeth byw ynddo.

Creadigol
Annog creadigrwydd drwy chwarae a tasgau ffocws i greu darnau celf ac yn gerddorol. Byddem yn rhoi sylw ar destynau’r Urdd yn y dosbarth hefyd.

Addysg gorfforol
Bydd gwersi addysg gorfforol wythnosol i’r dosbarth gael profi ystod o weithgareddau corfforol. Bydd angen cit llawn os gwelwch yn dda. (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas.)

Ffolderi Darllen
Bydd llyfrau yn y ffolder ar gyfer ymarfer darllen cyson adref ac yn yr ysgol. Byddem wrth ein boddau yn darllen eich sylwadau yn y llyfr cofnodi. Mae gan y plant Lyfr Prysur ar gyfer gwneud unrhyw waith hoffent adref- ei fwriad ydy i roi rhyddid a mwynhad. Hoffem i ffolderi gael eu dychwelyd erbyn Dydd Llun/ Dydd Mawrth os gwelwch yn dda.

Bwyd Bore
Bydd ffrwythau a llysiau yn cael ei ddarparu ar gyfer blwyddyn 1 a 2. Y gôst am yr hanner tymor cyntaf fydd £6, ac yna £6 yr ail hanner tymor os gwelwch yn dda.

Helpu eich plentyn
Bydd darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn yn help mawr i ddatblygiad eu darllen. Bydd eu helpu i wneud ychydig o waith yn eu llyfr prysur ac ymarfer sgiliau yn fuddiol iawn i’ch plentyn hefyd. Gallwch hefyd eu hannog i wneud gwaith yn ddigidol ar eu cyfrif HWB.

 Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar unrhyw adeg, mae croeso i chi siarad gyda’r athrawes ddosbarth.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd