sub-slideshow-15

 

Blwyddyn 1 a 2

Tymor y Haf 2024

Athrawon:

Miss M.Davies
Mrs E.Richards

Thema: Bach a Mawr


Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

  • Blwyddyn 1 a 2
  • Blwyddyn 1 a 2

 

Roedd yn braf croesawu Mr Llyr Williams i’r ysgol. Cafod dy plant fwynhad mawr yn ei holi am ei yrfa.

Dyma rai o blant blynyddoedd 1 a 2 yn cael cyfle i gyfarfod Mr Llyr Williams a ddaeth ar ymweliad diweddar i’r ysgol. Cafodd y plant gyfle i’w holi am ei yrfa a hefyd cawsant y pleser o wrando arno yn chwarae piano yr ysgol. Dyma rai o’r plant yn cyflwyno cedryn diolch iddo.

Gweithgareddau plant prysur blwyddyn 1 a 2

Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd