sub-slideshow-20

 

DIWEDDARAF i Rieni

 

Llythyrau Diweddaraf


19.03.20 CYHOEDDIAD PWYSIGA

A wnewch chi rannu hwn efo pawb yn eich teulu – rhieni, gofalwyr, nain a taid ayyb.

Mae Ysgol I.D. Hooson yn un o’r ysgolion cyntaf i ddechrau defnyddio yr app Schoop. Bydd Schoop yn ein helpu i wella’r modd yr ydym yn cyfathrebu gyda chi a’r gymuned ysgol. Gyda’ch cymorth chi, gobeithiwn y byddwch chi, yr ysgol i gyd ac felly addysg eich plentyn yn elwa..... cliciwch yma i darllen mwy


18.03.20 PWYSIG DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA
Annwyl Rieni/ Gofalwyr,

Rydym wedi derbyn gwybodaeth heddiw bod pob ysgol yng Nghymru i gau erbyn dydd Gwener Mawrth 20fed,hyd at ddiwedd gwyliau’r Pasg neu hyd y clywch yn wahanol. Yng ngoleuni hyn, dyma fydd y drefn ar gyfer Ysgol I D Hooson:.... cliciwch yma i ddarllen mwy


17.03.20 Llythyrau Pwysig

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd