sub-slideshow-8

 

Blwyddyn 3 a 4

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: 2

Prif themau y tymor
Byddwn yn astudio’r thema ‘Iechyd a lles’ y tymor hwn. Byddwn yn astudio iechyd a lles plant, pobl ac anifeiliaid. Byddwn yn edrych ar sut mae pethau yn gallu dylanwadu ar ein bywydau, iechyd a chynefinoedd yn bositif ac yn negyddol. Rydym yn gobeithio cael diwrnod lles ar ddiwedd y tymor i ddathlu ein gwaith.

Iaith: I gyd-fynd a’r thema hwn byddwn yn ysgrifennu adroddiad papur newydd am fater amgylcheddol, ysgrifennu fel ‘tour guide’ ac ysgrifennu ymson fel anifail.

Mathemateg: Byddwn yn edrych ar amser, adio a thynnu efo arian, datblygu strategaethau lluosi, dehongli data ac yn mesur fel rhan o’n prif ffocws yn ystod y tymor.

Gwyddonieth: Byddwn yn gwneud unedau ar y corff ac ailgylch.

Dyniaethau: Byddwn yn cymharu bywydau pob dydd dros wahanol gyfnodau amser, gwahanol wledydd a gwahanol grefyddau.

Dylunio a thechnoleg: Byddwn yn gwneud unedau ar fodelu yn ein thema ‘iechyd a lles’ trwy ddylunio sŵ. Byddwn hefyd yn creu rysait iachus.

Celf a dylunio: Byddwn yn gwneud unedau ar waith creadigol gyda’r thema ‘Iechyd a lles’ trwy lunio ‘collage’ a dylunio posteri.

Cerdd: Byddwn yn paratoi perfformiadau ar gyfer Eisteddfodau’r Urdd a’r ysgol. Byddwn yn chwarae’r recorder a chyfansoddi rap bwyta’n iach.

TGCH: Byddwn yn defnyddio adnoddau trin data a mesur ar yr ipads.

Addysg gorfforol: Bydd angen gwisg addysg gorfforol ar ddydd Llun a dydd Mercher. Please bring PE kits on Mondays and Wednesdays.
(PWYSIG: Bydd angen gwisg addas ar gyfer gweithgareddau Addysg Gorfforl (crys T/polo glas, shorts du a phymps neu trainers addas).

Gwaith cartref:
- Ymarfer darllen cyson
-
Gweithgareddau yn dilyn o’r thema neu gwaith dosbarth yn wythnosol

Rhoddir gwaith cartref ar ddiwedd wythnos a disgwylir yn ôl erbyn y dydd Llun/Mawrth dilynol.

Helpu eich plentyn:

-Darllen gyda’ch plentyn ac i’ch plentyn / Reading to and with your child.
-
Ymarfer tablau lluosi 2,3,4,5,6 a 10 / Practice the 2,3,4,5,6 and 10 multiplication tables.

-Cefnogaeth efo gweithgareddau gwaith cartref

Bwyd bore:
Gellir dod a byrbryd iachus ar gyfer amser egwyl. Ni chaniateir creision, fferins na siocled. Gellir prynu byrbryd yn yr ysgol am 20c y dydd.

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna gofynnwch i athro/athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd