sub-slideshow-15

 

Derbyn

Cynllun Tymor i rhieni

Tymor: Gwanwyn 2020

Prif Themau y tymor:
1,2,3 ac i ffwrdd a ni! 

Iaith - Darllen nifer o straeon gwahanol i cyd-fynd ar thema. Iaith pob dydd o gwmpas y dosbarth, dilyn ‘Tric a Chlic’ i’r plant ddysgu llythrennau a dechrau sillafu geiriau c-ll-c.

Mathemateg - Cyfri, Adnabod rhif, Gwerth rhif, Trefnu rhif, Mesur(hyd) a Adio syml.

Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd - Grymoedd, Deunyddiau, TGCH a Gwledydd o gwmpas y byd.

Cerdd - Ymarfer caneuon ar gyfer yr Eisteddfod Ysgol. Dathlu byd yr hwiangerddi trwy sain a chân. Dysgu caneuon am deithio.

Celf - Torri, gludo, peintio, arbrofi drwy greu gwahanol ddarnau o waith i gyd-fynd ar thema.

Addysg gorfforol -
Bore Dydd Mercher
Pwysig-Bydd angen gwisg ar gyfer gweithgareddau Addysg gorfforol (crys glas/navy yr ysgol, shorts,pymps)

Ysgol Y Goedwig
Dydd Iau
Pwysig-Bydd angen esgidiau glaw ar gyfer gweithgareddau Ysgol y Goedwig.

Gwaith Cartref
Ymarfer adnabod a swnio llythrennau.
Cael hwyl gyda’r llyfrau prysur/ Have fun with the busy book in the folder.
Rhoddir ffolderi darllen ar ddiwedd wythnos a disgwylir ei gael yn ol erbyn dydd Llun/Mawrth.

Bwyd Bore: £1 y wythnos- gofynir i’r plant dalu am fwyd bore ar fore Llun os yn bosib. Efallai y byddwch yn dewis talu am yr hanner tymor cyfan mewn un taliad. Bydd y plant yn derbyn darnau o ffrwyth/ cracers/ llysiau amrywiol a llefrith fel byrbryd bore. Mae arian byrbryd hefyd yn cyfrannu tuag at gostau cynhwysion i blant gael profiadau coginio yn y dosbarth.

Os oes ganddoch chi unrhyw hen deganau sydd yn ymwneud a thema byddem yn ddiolchgar iawn (lego, blocs, ceir, trennau, anifeiliaid)

Os ydych yn ansicr o unrhyw beth, yna os gwelwch yn dda gofynnwch i athrawes dosbarth eich plentyn.

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd