sub-slideshow-2

 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2022 / 2023

Tymor yr Hydref

Agor: Dydd Iau 1 Medi 2022
Cau: Dydd Gwener 28 Hydref 2022
Agor: Dydd Llun 7 Tachwedd 2022
Cau: Dydd Gwener 23 Rhagfyr 2022

Tymor y Gwanwyn

Agor: Dydd Llun 9 Ionawr 2023
Cau: Dydd Gwener 17 Chwefror 2023
Agor: Dydd Llun 27 Chwefror 2023
Cau: Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Tymor yr Hâf

Agor: Dydd Llun 17 Ebrill 2023
Gŵyl Banc Mai Dydd Llun 1 Mai 2023
Cau:
Dydd Gwener 26 Mai 2023
Agor: Dydd Llun 5 Mehefin 2023
Cau: Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

Diwrnodau Hyfforddiant Staff, pan fydd yr ysgol ar gau

Diwrnodau Hyfforddiant Staff, pan fydd yr ysgol ar gau

Dydd Iau Medi 1af 2022
Dydd Gwener Medi 2ail 2022
Dydd Gwener Hydref 28ain 2022
Dydd Llun Ionawr 9fed 2023
Dydd Mawrth Ionawr 10fed 2023
Dydd Llun Ebrill 17eg 2023

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Wrecsam

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2022 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd