170423-slideshow

 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2023 / 2024

Tymor yr Hydref

Agor: Dydd Gwener 1af Medi 2023
Cau: Dydd Gwener 27ain Hydref 2023
Agor: Dydd Llun 6ed Tachwedd 2023
Cau: Dydd Gwener 22ain Rhagfyr 2023

Tymor y Gwanwyn

Agor: Dydd Llun 8fed Ionawr 2024
Cau: Dydd Gwener 9fed Chwefror 2024
Agor: Dydd Llun 19eg Chwefror 2024
Cau: Dydd Gwener 22ain Mawrth 2024
Y Pasg: Dydd Gwener Y Groglith 29ain Mawrth 2024
Sul Y Pasg 31ain Mawrth 2024

Tymor yr Hâf

Agor: Dydd Llun 8fed Ebrill 2024
Gŵyl Banc Mai Dydd Llun 6ed Mai 2024
Cau:
Dydd Gwener 24ain Mai 2024
Agor: Dydd Llun 3ydd Mehefin 2024
Dyddiad Trosglwyddo Cyffredin: Dydd Iau 27ain Mehefin 2024
Cau: Dydd Gwener 19eg Gorffennaf 2024

Dyddiadur Tymor Yr Haf 2024 (PDF)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Wrecsam

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd