sub-slideshow-2

 

Dyddiadau Tymhorau Ysgol 2019 / 2020

Tymor yr Hydref

Agor: Dydd Llun, 2 Medi 2019
Cau: Dydd Gwener, 25 Hydref 2019
Agor: Dydd Llun, 4 Tachwedd 2019
Cau: Dydd Gwener, 20 Rhagfyr 2019

Tymor y Gwanwyn

Agor: Dydd Llun 6 Ionawr 2020
Cau: Dydd Gwener 14 Chwefror 2020
Agor: Dydd Llun 24 Chwefror 2020
Cau: Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Tymor yr Hâf

Agor: Dydd Llun, 20 Ebrill 2020
Gwyl Banc Mai: Dydd Gwener, 8fed Mai 2020
Cau: Dydd Gwener, 22 Mai 2020
Agor: Dydd Llun, 1 Mehefin 2020
Cau: Dydd Llun, 20 Gorffennaf 2020

Diwrnodau Hyfforddiant Staff, pan fydd yr ysgol ar gau

Dydd Llun, Medi 2ail, 2019
Dydd Mawrth, Medi 3ydd, 2019
Dydd Llun, Ionawr 6ed, 2020
Dydd Llun, Ebrill 20fed, 2020
Dydd Llun, Gorffennaf 20fed, 2020

Nodwch os gwelwch yn dda: bydd dyddiau hyfforddi o Fedi 2019 yn cael eu penderfynu gan yr ysgol unigol o fewn eu consortiwm. Am ymholiadau yn ymwneud â’r dyddiau hyn cysylltwch â’r ysgol os gwelwch yn dda.

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd