sub-slideshow-15

 

Urdd

 

Ymeliad blwyddyn 5 I Wersyll yr Urdd Llangrannog

Dyma ychydig o luniau o ymeliad diweddar disgyblion blwyddyn 5 I Wersyll yr Urdd Llangrannog yn Mawrth 2020.

Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd

Llwyddiant yn yr Urdd!

Mae’r ysgol yn mwynhau cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd. Roedd yn braf dathlu llwyddiant yn eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt gyda llwyddiant y grwp cerddoriaeth greadigol a Morgan Jones yn llwyddo i ennill gwobr i’r perfformiwr mwyaf addawol yng nghystadleuaeth y gan actol Eisteddfod Llanfair ym Muallt 2018.

Urdd Urdd Urdd

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2022 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd