sub-slideshow-15

 

Urdd

National Urdd Eisteddfod held at Llandovery - (Saesneg yn unig..)

Ysgol I D Hooson has recently competed in the National Urdd Eisteddfod held at Llandovery. There was much success for the school with the creative music group finishing in second place !

Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd  
Here is Elsi Jarvis from year 3 who came 3rd in the textile competition.
Urdd    

The creative dance group were also very successful, finishing second ! Well done to all the children and staff, and congratulations to the school !

Urdd    

Grwp dawns creadigol yn perfformio yn yr Urdd 2023

plant yn dawnsio ar lwyfan plant yn dawnsio ar lwyfan  

Ymeliad I Wersyll yr Urdd Llangrannog 2023

grwp o blant tu allan i Langranog Plant ar ben fryn  

Ymeliad blwyddyn 5 I Wersyll yr Urdd Llangrannog

Dyma ychydig o luniau o ymeliad diweddar disgyblion blwyddyn 5 I Wersyll yr Urdd Llangrannog yn Mawrth 2020.

Urdd Urdd Urdd
Urdd Urdd Urdd

Llwyddiant yn yr Urdd!

Mae’r ysgol yn mwynhau cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd. Roedd yn braf dathlu llwyddiant yn eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt gyda llwyddiant y grwp cerddoriaeth greadigol a Morgan Jones yn llwyddo i ennill gwobr i’r perfformiwr mwyaf addawol yng nghystadleuaeth y gan actol Eisteddfod Llanfair ym Muallt 2018.

Urdd Urdd Urdd

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd