sub-slideshow-15

 

Urdd

Mae’r ysgol yn mwynhau cymryd rhan yng ngweithgareddau’r Urdd. Roedd yn braf dathlu llwyddiant yn eisteddfod genedlaethol yr Urdd yn Llanfair ym Muallt gyda llwyddiant y grwp cerddoriaeth greadigol a Morgan Jones yn llwyddo i ennill gwobr i’r perfformiwr mwyaf addawol yng nghystadleuaeth y gan actol.

 

Llwyddiant yn yr Urdd!

Urdd Urdd Urdd

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd