061120-news-slideshow-2

 

Disgyblion blwyddyn 6 yn mwynhau ymweliad i Gaerdydd

 • caerdydd-1
 • caerdydd-2
 • caerdydd-3
 • caerdydd-4

Plant yn derbyn copi o lyfr newydd ' Y Ddraig Lwcus'

Pob plentyn yn derbyn copi o lyfr newydd ' Y Ddraig Lwcus' sydd yn rhan o brosiect partneriaeth rhwng cwmni HP a Chlwb Pel-droed Wrecsam.

 • y-ddraig-lwcus

Prysurdeb y ffair haf

 • ffair-half
 • ffair-half-2

Jesica Beale yn fuddugol yng nghystadleuaeth ysgrifennu stori

Jesica Beale yn fuddugol yng nghystadleuaeth ysgrifennu stori Aled Hughes ar Radio Cymru ar gyfer oed 5-7. Llongyfarchiadau iddi gyda'r stori 'Yllithren Hud'. Beirniad y gystadleuaeth oedd Casia Wiliam. Mae'r arlunydd Valeriane Leblond wedi cynllunio clawr i stori Jesica.

 • jesica

Dafydd Iwan yn ganu gyda plant yr ysgol

Cawsom y fraint o groesawu ymwelydd arbenning i'r ysgol yn ddiweddar. Daeth Dafydd Iwan atom i gyd ganu gyda plant yr ysgol

 • dafydd-iwan

Ymweliad Blwyddyn 5 i Wersyll yr Urdd Llangrannog

 • Plant blwyddyn 5 tu allan i Llety Cilie
 • Plant blwyddyn 5 gyda Mr Urdd
 • Plant blwyddyn 5 ar lan y mor
 • Plant blwydyn 5 yn sefyll ar ben mainc yn y campfa
 • Plant blwyddyn 5 yn sefyll tu ol i fanner sydd yn dweud Mynd fel y gwynt
 • Plant blwyddyn 5 yn sgio

Gwasanaeth Sul y Cofio

Elen a Theo yn cynrychioli'r ysgol yng ngwasanaeth Sul y Cofio

group of children


21.09.23

Diwrnod Owain Glyndwr

Plant yr ysgol yn dathlu diwrnod Owain Glyndwr

group of children


18.09.23

Dewch i ddysgu mwy am addysg Gymraeg

@Ty Pawb
20 Hydref 1-5yp

 • Gweithgareddau i blant
 • Gwybodaeth i deuluoedd
 • Lawnsiad ffilm a clwstwr ysgolion Cymraeg wrecsam

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am addysg Gymraeg

 

grwp o blant


13.06.23

Taith Blwyddyn 6 i Gaerdydd

Lluniau o daith blwyddyn 6 i Gaerdydd

 

grwp o blant

06.03.23

Ddathlaidau Diwrnod y Llyfr

 • criw o disgyblion gyda ei hoff llyfrau
 • criw o disgyblion gyda ei hoff llyfrau
 • 4 plant di wysgo fel Harry Potter

Teams4U

Rhai o blant yr ysgol yn helpu i lwytho’r bocsys esgidau ymgyrch Teams4U. Bydd y rhoddion yma yn mynd i’r Iwcrain.


Cwpan y Byd

 • 281122-cwpan-y-byd-1
 • 281122-cwpan-y-byd-2

Dyma rai o blant yr ysgol yn mwynhau cefnogi y tim pel-droed cenedlaethol yn nghwpan y byd.


17.10.22

Ymweliad diweddar plant blwyddyn 4 Wersyll Glan Llyn

 • Glan Llyn
 • Glan Llyn
 • Glan Llyn
 • Glan Llyn
 • Glan Llyn
 • Glan Llyn
 • Glan Llyn
 • 9-lrg
 • 10-lrg
 • 11-lrg

11.05.22

Taith Blwyddyn 5 i Glan Llyn

 • id-1
 • id-10
 • id-11
 • id-12
 • id-13
 • id-14
 • id-15
 • id-16
 • id-17
 • id-2
 • id-3
 • id-4
 • id-5
 • id-6
 • id-7
 • id-8
 • id-9

 


26.01.22

Penblwydd Hapus Mr Urdd 100

 • 260122-pic-1-lrg
 • 260122-pic-2-lrg
 • 260122-pic-3-lrg
 • 260122-pic-4-lrg

 


22.12.21

Nadolig 2021

 • nadolig-1
 • nadolig-2
 • nadolig-3
 • nadolig-4
 • nadolig-5
 • nadolig-6
 • nadolig-7

08.12.21

Glan Llyn - Rhagfyr 2021


 • glan-llyn-1-lrg
 • glan-llyn-2-lrg
 • glan-llyn-3-lrg
 • glan-llyn-4-lrg
 • glan-llyn-5-lrg
 • glan-llyn-6-lrg
 • glan-llyn-7-lrg
 • glan-llyn-8-lrg

22.11.21 Plant Mewn Angen

Dyma rai o blant y dosbarth derbyn yn mwynhau gweithgareddau Diwrnod Plant mewn Angen, wrth greu posteri a mygydau Pydsi, yn ogystal a choginio bisgedi arbennig.

 • plant-mewn-angen1
 • plant-mewn-angen-2

Dyma rai o blant blynyddoedd 1 a 2 sydd wedi bod yn brysur yn trefnu stondin i godi arian ar ddiwrnod Plant Mewn Angen, fel rhan o’i cyfrifoldebau fel aelodau o Gyngor yr ysgol.

 • plant-mewn-angen-3
 • plant-mewn-angen-4

Roedd ambell i gymeriad digon rhyfedd i’w weld yn yr ysgol ar ddiwrnod Plant mewn angen. Roedd yn ddiwrnod gwallt gwirion i codi arian tuag at yr ymgyrch!

 • plant-mewn-angen-5
 • plant-mewn-angen-622.11.21 Clwb ar ol Ysgol STEM Blwyddyn 3 a 4

Dyma rhai o'r ymchwiliadau hwylus sydd wedi digwydd yng nglwb ar ôl ysgol STEM i flwyddyn 3 a 4 dros yr wythnosau diwethaf.
Rydym wedi creu tân gwyllt mewn jar, creu hylif arswyd, a chodio gan ddefnyddio microbit.
Lot o hwyl !

 • bl3-a-4-1
 • bl3-a-4-2
 • bl3-a-4-3

22.11.21 Dydd y Cofio

Dyma Osian a Harvey yn cynrychioli’r ysgol mewn gwasanaeth Dydd y Cofio yn gafodd ei gynnal wrth y ‘Cenotaph’ yn Johnstown.

 • sul-y-cofio-1
 • sul-y-cofio-2

19.11.21 NENE


Chwilio am gliwiau i ddarganfod y deinosoriaid.

Mae deinosoriaid wedi ymweld a Ysgol I D Hooson !
Dyma ddosbarth y wers yn darllen am gliwiau yn cynnwys ffeithiau am ddeinosoriaid cyn penderfynu os oedd y ffaith yn gywir neu anghywir yn ysgol y goedwig.

Dyma ni yn mesur a chreu ôl troed deinosor ein hunain gan fesur 90cm o hyd a lled.

 • nene-1
 • nene-2
 • nene-3
 • nene-3
 • nene-5
 • nene-1
  Chwilio am gliwiau i ddarganfod y deinosoriaid.
 • nene-2
  Mae deinosoriaid wedi ymweld a Ysgol I D Hooson !
  Dyma ddosbarth y wers yn darllen am gliwiau yn cynnwys ffeithiau am ddeinosoriaid cyn penderfynu os oedd y ffaith yn gywir neu anghywir yn ysgol y goedwig.
 • nene-3
  Mae deinosoriaid wedi ymweld a Ysgol I D Hooson !
  Dyma ddosbarth y wers yn darllen am gliwiau yn cynnwys ffeithiau am ddeinosoriaid cyn penderfynu os oedd y ffaith yn gywir neu anghywir yn ysgol y goedwig.
 • nene-3
  Dyma ni yn mesur a chreu ôl troed deinosor ein hunain gan fesur 90cm o hyd a lled.
 • nene-5
  Dyma ni yn mesur a chreu ôl troed deinosor ein hunain gan fesur 90cm o hyd a lled.


 


01.06.21 Gweithgareddau wythnos ryngwlado - Mai 2021

 • 010621-wythnos-ryngwladol-1
 • 010621-wythnos-ryngwladol-2
 • 010621-wythnos-ryngwladol-2
 • 010621-wythnos-ryngwladol-2
 • 010621-wythnos-ryngwladol-2
 • 010621-wythnos-ryngwladol-6
 • 010621-wythnos-ryngwladol-7
 • 010621-wythnos-ryngwladol-8
 • 010621-wythnos-ryngwladol-9
 • 010621-wythnos-ryngwladol-10

26.05.21 Cyrsiau am ddim i Rieni

Cyrsiau am ddim i Rieni

Fel ysgol rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r cynnig gwych hwn, a noddir yn lleol: Efallai eich bod wedi clywed am gyrsiau ar-lein gwych i rieni, AM DDIM (gyda chod mynediad: NWSOL trwy: www.inourplace.co.uk ar gyfer preswylwyr yn ein hardal? Mae Solihull Approach (GIG) wedi lansio cwrs ar-lein NEWYDD! Saesneg yn unig ar y funud!
Sut mae cael mynediad?
www.inourplace.co.uk
Beth yw'r côd?
Os nad ydych wedi ei ddefnyddio eisoes dyma gôd mynediad yr holl gyrsiau ar lein (wedi'i ariannu ar gyfer preswylwyr Cymru): NWSOL
Os ydych chi, fel llawer o rieni, eisoes wedi defnyddio'r côd, mewngofnodwch i'ch cyfrif a bydd y cwrs yma’n barod yn eich dangosfwrdd i ddechrau pryd bynnag y byddwch chi'n barod.


04.03.21

Cyfnod sylfaen yn dathlu Dydd Gwyl Dewi

 • 040321-dydd-gwyl-dewi-1
 • 040321-dydd-gwyl-dewi-2

 

 


05.02.21

Gwefan Newydd

Mae gwefan newydd www.welsh4parents.cymru wedi ei lansio yr wythnos hon i ddarparu adnoddau a chefnogaeth gyffredinol i rieni.

 


04.02.2021


12.11.2020

Mae'r plant wedi bod yn creu cerrig pabi fel rhan o weithgareddau diwrnod y cofio.

 • 121120-meithrin1-sm
 • 121120-meithrin2-sm
 • 121120-meithrin3-sm
 • 121120-bl3-a-4-1
 • 121120-bl3-a-4-2
 • 121120-bl3-a-4-3

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref yn ystod y pandemig coronafeirws – a thu hwnt

Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gael i'w lwytho i lawr am ddim yn sgil partneriaeth rhwng Prifysgol Bangor a Llywodraeth Cymru.

Y gobaith yw y bydd hyn yn cefnogi disgyblion sy'n derbyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a'u rhieni, yn ogystal â phobl sy'n gweithio gartref a sefydliadau bychain yn ystod y pandemig coronafeirws - a thu hwnt.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am meddalwedd iaith ar gael am ddim


Adnoddau darllen am ddim - Oxford Owl

Saesneg yn unig....

Discover expert advice, educational resources and free eBooks to support children's learning at primary school and at home, from Oxford University Press.

Free resources for home and school.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am adnoddau darllen am ddim Oxford Owl


Dysgu Cymraeg

Be am helpu i ddysgu ychydig o Gymraeg i aelodau o'r teulu sydd yn ddi-Gymraeg? Dyma ychydig o eiriau defnyddiol. Ewch amdani!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am ddysgu Cymraeg

Ffarwelio Bl.6

Disgo

Dydd Iau, Chwefror, 13eg

 • Meithrin a Derbyn: 5.00 - 5.45 y.h
  (Bydd angen i rieni/gofalwyr aros gyda’r plant)
 • Blwyddyn 1 a 2: 6.00 - 6.45 y.h
  (Bydd angen i rieni/gofalwyr aros gyda’r plant)
 • Blwyddyn 3 - 6: 7.00 - 7.45 y.h
  (Afyddech cystal a sicrhau fod trefniadau wedi ei gwneud i gasglu eich plentyn o’r Neuadd ar ddiwedd y disco).
Ffarwelio Bl.6

Dosbarthiadau

Gwaith yn y dosbarthiadau!

Gwersi Clocsio Gwersi Clocsio Gwersi Clocsio Gwersi Clocsio
Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5

Prysurdeb

Prysurdeb yn rhai o ddosbarthiadau’r ysgol!

Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod
Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod

Plant mewn Angen

Gwisgo pyjamas i gefnogi ymgyrch ‘Plant mewn Angen’, gan lwyddo i gasglu £280 ! Da iawn a diolch i bawb.

Cor bl.3 a4 Côr yr ysgol

Hoci Cymru

Disgyblion blynyddoedd 3 a 4 yn mwynhau sesiynau hoci drwy gynllun Hoci Cymru.

Cor bl.3 a4 Côr yr ysgol

Banc Bwyd

Dyma Carwyn, Jasmine, Luke a Carys yn cyflwyno y cyfraniadau o fwydydd gan yr ysgol i’r Banc Bwyd yn Rhostyllen.

Cor bl.3 a4 Côr yr ysgol

Gwasanaeth o Ddiolchagrwch

Dyma rai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn cyflwyno eu negeseuon yn ystod gwasanaeth o Ddiolchagrwch yng Nghapel Bethel , Ponciau.

Cor bl.3 a4 Côr yr ysgol

Cyngherddau Nadolig

Prysurdeb perfformiadau cyngherddau Nadolig.

Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod
Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5 Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5 Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5

Blwyddyn 6

Ffarwelio gyda disgyblion blwyddyn 6 ar ddiwedd blwddyn ysgol arall.

Ffarwelio Bl.6

Ddiwedd y Tymor

Rhieni a phlant yn mwynhau dathlu prosiect ysgrifennu ar ddiwedd y tymor.

Rhieni a Plant

Cor Blwyddyn 3 a 4

Cor blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau perffromio i gynulleidfa mewn dathliad ar Barc y Ponciau ar ddiwedd tymor yr Haf.

Cor bl.3 a4 Côr yr ysgol

Gwersi Clocsio

Gwersi clocsio i’r plant, athrawon a rhieni o dan arweiniad Mr Tudur Phillips.

Gwersi Clocsio Gwersi Clocsio Gwersi Clocsio

Drymwyr Talentog

Drymwyr talentog Ysgol I D Hooson yn arddangos eu doniau o flaen yr ysgol o dan arweinad Mr Darren Jones.

Drymwyr Drymwyr Gwsanaeth

Criw Cwis Llyfrau 2019

Criw tim y cwis llyfrau yn mwynhau holi’r awdur Meilyr Sion yn ystod yr ymweliad i Aberystwyth wrth gystadlu yng nghystadleuaeth Cwis Llyfrau 2019.

Criw Cwis Llyfrau

Parti Cyfnod Sylfaen

Rhai o ddisgyblion y cyfnod Sylfaen yn mwynhau parti creaduriaid ar ddiwedd tymor yr haf.

Parti Cyfnod Sylfaen

Ffair Haf

Prysurdeb y ffair haf a Seren a Sparc yn galw heibio!

Ffair Haf Ffair Haf Ffair Haf

Sioe Yr Ardd Hrdd

Disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn mwnhau sioe ‘Yr Ardd Hardd’

Yr Ardd Hardd

Ymweld â Chaerdydd

Blwyddyn 6 yn ymweld a Gwersyll yr Urdd Canolfan y Mileniwn Caerdydd Mehefin 2019

Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod
Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5 Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5 Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5

Fideo Rhos Rhyfedd


Bingo Pasg

Dydd Iau, 11eg o Ebrill

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Côr yr ysgol

Nosweithiau rheini

Cofiwch am nosweithiau rheini wythnos yn cychwyn y 25ain o Fawrth. Cynhelir y nosweithiau ar nos Lun y 25ain, nos Fawrth y 26ain a nos Fercher y 27ain.


Estyn

Yn diweddar cafod yr ysgol ei hadolygu gan Estyn. Bydd adroddiad ar yr arolwg ar gael ar y 15fed o Ebrill ymlaen.


Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5

Dyma rai o ddisgyblion blwyddyn 5 yn mwynhau ymweliad diweddar i Wersyll yr Urdd Llangrannog.

Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5 Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5 Gwersyll yr Urdd Llangrannog Blwyddyn 5

Gwersyll yr Urdd Glan Llyn Blwyddyn 4

Dyma rai o ddisgyblion blwyddyn 4 yn mwynhau ymweliad diweddar i Wersyll yr Urdd Glan Llyn.

Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod
Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod

Cystadleuaeth athletau

Dyma rai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn cystadlu yn nghystadleaeth athletau dan do yng Nghanolfan Plas Madoc. Perfformiadau gwych gan bawb !

Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod
Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod

Ymgyrch Teams4U

Dyma rai o ddisgyblion yr ysgol yn helpu i lwytho’r bocsys esgidiau i’r fan yn rhan o ymgyrch Teams4U, sydd yn doabarthu bocsys esgidau yn llawn o nwyddau i blant bach mewn gwledydd tlotaf Ewrop.

Côr yr ysgol

Merched y Wawr

Dyma gor yr ysgol yn diddanu Merched y Wawr yng Nghlwb yr Hafod.

Côr yr ysgol

Pêl rwyd a phêl droed

Timau Pêl rwyd a phêl droed a fu’n cystadlu yn ystod y tymor.

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch Côr yr ysgol

Movement Centre

Dyma rai o ddisgyblion yr ysgol yng Nghapel Bethel yn cyflwyno siec o £500 i Mrs Pauline Holbrook gan yr ysgol ar gyfer y Movement Centre yng Nghroesoswallt.

Côr yr ysgol

Glan Llyn

Dyma rai o ddigyblion blyndydoedd 5 a 6 yn cymryd rhan mwn gweithgareddau datrys problemau gyda rhai o staff Gwersyll yr Urdd Glan Llyn.

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Plant Mewn Angen

Diolch i bawb am gefnogi ymgyrch Plant Mewn Angen. Llwyddodd yr ysgol i godi £250 tuag at yr ymgyrch drwy wisgo pyjamas i’r ysgol!


Pawen Lawen Plant Mewn Angen

Criw o blant yn croesawu Aled Hughes a Radio Cymru I’r ysgol yn rhan o ymgyrch Pawen Lawen Plant Mewn Angen.

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Dyma ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch yng Nghapel Bethel

Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch Perfformio yn y gwasanaeth Diolchgarwch

Creu Papi coch ar gyfer y cofio

Bu plant yr ysgol yn brysur yn creu papi coch ar gyfer y cofio. Gosodwyd pob pabi tu allan i’r ysgol.

Creu Papi coch ar gyfer y cofio Creu Papi coch ar gyfer y cofio

Amrywiaeth o dylluanod

Daeth Mr John Islwyn Jones i’r ysgol gyda amrywiaeth o dylluanod! Cafodd y disgyblion a’r staff bleser mawr yn eu cyfarfod.

Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod
Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod Amrywiaeth o dylluanod

Côr yr ysgol

Côr yr ysgol yn perfformio ar gyfer rhaglen S4C Dechrau Canu Dechrau Canmol yng Nghapel Penuel.

Côr yr ysgol

Gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol

Mae criw o rieni ffyddlon wedi bod yn gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol.

Gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol Gweithio ar ddatblygu ardaloedd ar dir yr ysgol

Swyddog tân Emma McCulloch

Daeth y swyddog tân Emma McCulloch i’r ysgol i gyflwyno negeseuon ynglyn a diogelwch tân gyda’r disgyblion.

Swyddog tân Swyddog tân

Blwyddyn 3 a 4 + Blwyddyn 5 a 6

Dyma ddisgyblion yn cymryd rhan yn y clwb rhedeg. Rhedwyr marathon Llundain y dyfodol tybed?

Clwb Rhedeg Clwb Rhedeg

Dosbarth Derbyn

Dyma ddisgyblion y dosbarth derbyn yn mwynhau ymweliad gan y gwasanaeth tân fel rhan o’i gwaith ar bobl sydd yn helpu.

Gwasanaeth tân Gwasanaeth tân

Mr Mark Griffiths and his friends

Mr Mark Griffiths and his friends visited school to entertain us. He presented some important messages on making the right choices.

Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd Disgyblion Ysgol Hooson yn y Senedd Caerdydd

Ymweliad gan y Parafeddygon

Cafodd plant y cyfnod Sylfaen ymweliad gan y parafeddygon fel rhan o thema Pobl sy’n helpu

Parafyddygion

Gwobrwyon i ddisgyblion blwyddyn 6 oedd wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn ymwneud a Chymraeg yn y gweithle

Daeth Mrs Lesley Lloyd o Gyrfa Cymru a Mr Carwyn Davies o Awdurdod Lleol Wrecsam i’r ysgol i gyflwyno gwobrwyon i ddisgyblion blwyddyn 6 oedd wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth yn ymwneud a Chymraeg yn y gweithle. Roedd y dasg yn gofyn i’r plant gynllunio cyflwyniadau am bwysigrwydd y Gymraeg a dwyieithrwydd o fewn byd gwaith.

Rygbi Tag Ysgol Hooson

Cacennau afalau blasus gan ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6

Be fedrwn i wneud efo rhain?

Dyna oedd y cwestiwn a osodwyd i’r plant gyda her afalau yr ysgol. Gan fod cymaint o afalau blasus yn tyfu ar dir yr ysgol, rhoddwyd her i bob dosbarth greu rhywbeth gyda’r afalau er mwyn ei gwerthu i godi arian at achos da.

Gwerthwyd cynnyrch gan pob dosbarth yn y Neuadd a lwyddwyd i godi £90 tuag at achos da y bydd Cyngor yr Ysgol yn benderfynu arno.
The products were sold in the school hall, raising £90 towards a good cause. The school Council are to meet to discuss how and to who the money is to be donated.

Rygbi Tag Ysgol Hooson Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd

Cystadleuaeth Rygbi TAG

Chwarae rygbi tag yng nghystadleuaeth ysgolion lleol

Disgyblion Ysgol Hooson yn y Senedd Caerdydd Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd

Y Nene

Cofiwch am bapur bro y Nene sydd yn cynnwys llawer o wybodaeth pob mis am ddigwyddiadau yn ymwneud a’r ysgol!


Tim Rygbi Tag yr Ysgol

Tim rygbi Tag yr ysgol a fu'n cystadlu yng nghystadleuaeth Rygbi Tag yr Urdd yn y Wyddgrug.

Da iawn iddynt am gyrraedd y rownd derfynol.

Rygbi Tag Ysgol Hooson

Taith Blwyddyn 6 i Caerdydd

Aeth disgyblion blwyddyn 6 ar daith i ddinas fawr Caerdydd gan aros yng ngwersyll yr Urdd sydd wedi ei leoli yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd. Cafodd y plant amrywiaeth o brofiadau yn ystod yr ymweliad.

Ar y daith i Gaerdydd roedd cyfle i ymweld a‘r pwll glo hanesyddol Pwll Mawr ym Mlaenafon. Roedd ychydig o nerfuswrwydd wrth deithio i lawr yn y llifft i grombil y pwll a cherdded y twneli yn y tywyllwch. Yn ystod yr ymweliad, aeth y plant i ymweld a’r senedd, Canolfan Techniquest, Y Mint Brenhinol, mynd ar daith cwch yn y Bae yn ogystal a mwynhau yn y pwll nofio.

Roedd cyfle i yweld a Stadiwm Pêl-droed dinas Caerdydd, yn dilyn dathliadau’r clwb yn ennill dyrchafiad i’r ‘Premier League’.

Disgyblion Ysgol Hooson yn y Senedd Caerdydd Disgyblion Ysgol Hooson yn Stadiwm Peldroed Caerdydd Disgyblion Ysgol Hooson yn Pwll Mawr Mlaenafon

Llwyddiant Tim Pêl Droed yr Ysgol

Mae llwyddiant tim pêl droed yr ysgol yn parhau.

Dyma’r tim yn paratoi ar gyfer y gêm gwpan yn erbyn Ysgol Rhosddu. Dathlu eto gyda buddugoliaeth !

Edrychwn ymlaen i’r rownd gyc-derfynol.

Llwyddiant Tim Peldroed Ysgol ID Hooson

Creu Offer i Ddal Bwyd Adar

Disgyblion blwyddyn 3 a 4 yn brysur yn creu offer i ddal bwyd adar.

Creu Offer Dal Bwyd Adar

Y Gegin Fwdlyd

Plant y dosbarth derbyn yn mwynhau gweithio a dysgu yn yr awyr agored.

Dyma weithgaredd yn y gegin fwdlyd!

Cogyddion Y Dyfodol Cogyddion Y Dyfodol

Ardal Wyllt Yr Ysgol

Mae criw o rieni wedi bod yn brysur yn gweithio ar ardal wyllt yr ysgol.


Blwyddyn 5 a 6

Mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn ymweld a Chanolfan Hamdden Plas Madoc ar gyfer sesiynau ffitrwydd.

Cafodd disgyblion blwyddyn 5 ymweliad llwyddiannus yn ddiweddar i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog. Amser gwych a chael profi amrywiaeth o weithgareddau!


Pris Arian Cinio

Mae costau cinio ysgol wedi cynyddu! Gweler llythyrau!


SCHOOP

Cofiwch fod posib derbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau yn ymweneud a’r ysgol drwy gofrestru gyda App Schoop.

Cliciwch yma ar gyfer gwybodaeth ynglyn a chofrestru.


Trydar / Twitter

Mae Trydar ar y ffordd i Ysgol I D Hooson!

Dilynwch Ni: @YsgolHooson


Clybiau

Mae’r ysgol yn cynnig amryw o glybiau yn ystod y flwyddyn. Mae clybiau chwaraeon i ferched a bechgyn. Mae clwb yr Urdd yn brysur yn ystod y flwyddyn yn paratoi ar gyfer cystadlaethau amrywiol. Mae clybiau TGCh a Gwaith Cartref hefyd yn cyfarfod yn ystod y flwyddyn.

Nos Lun – Clwb yr Urdd
Nos Fawrth – Chwaraeon
Nos Fercher – Gymnasteg
Nos Iau – Chwaraeon
Nos Wener – Dawnsio yr Urdd

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd