sub-slideshow-17

 

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae ganddom dîm o rieni gweithgar ar Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol, sydd yn barod i helpu’r ysgol drwy drefnu gweithgareddau amrywiol yn ystod y flwyddyn i godi arian tuag at gronfa’r ysgol. mae’r gweithgareddau yn cynnwys disco plant, nosweithiau bingo, Ffair Nadolig a Ffair Haf.

Mae’r gweithgareddau yn llwyddo i godi arian gwerthfawr i brynu adnoddau i’r plant. Byddwn yn targedu gwariant tuag at ychwanegu at wella adnoddau sydd hefyd ble yn bosib yn ymateb i ofynion blaenoriaethau gwelliant yr ysgol.

Cyfarfod nesaf – Nos Llun 7fed o Dachwedd am 6 o’r gloch

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd