sub-slideshow-5

 

Llywodraethwyr

Enw

Cynrychiolydd

Mr Rhodri Jones Pennaeth
Mr Geraint Phillips (Cadeirydd) Cyd-Ethol
Mr Peter Jones (Is Gadeirydd) Cyd Ethol
Mrs Sarah Kelsall Staff
Miss Bethan Thompson Athrawon
Mr Gareth Pritchard Hughes Cyd-Ethol
Mrs Stella Matthews A.A.Ll
Mrs Lynda Roberts A.A.Ll
Mr Paul Pemberton Cymunedol
Mr Rhys Davies Cymunedol
Mr Hywel Dodd Rhiant
Pastor Joshua Roberts Rhiant
Mr David Blackwell Rhiant

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2022 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd