sub-slideshow-3

 

Pwy ydi Pwy

 

Pennaeth: Mr Rhodri Jones

Pennaeth Mr Rhodri Jones

Dirprwy Bennaeth & Athro Blwyddyn 3 a 4: Mr Dyfan Jones

Dirprwy Bennaeth Mr Dyfan Jones

Pennaeth Cyfnod Sylfaen & Athrawes Derbyn: Miss Bethan Thompson

Miss Bethan Thompson

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2 & Athrawes 5 a 6: Mrs Manon Williams

Mrs Manon Williams

Athrawes Meithrin: Miss Amy Morris

Miss Amy Morris

Athrawes Derbyn: Miss Laura Lewis

Miss Laura Lewis

Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Manon Davies

Miss Manon Davies

Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Delyth Dempsey

Miss Delyth Dempsey

Athrawes Blwyddyn 3 a 4: Miss Bethan Morris

Miss Bethan Morris

Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Mrs Manon Williams

Mrs Manon Williams

Blwyddyn 5 a 6 & Cydgysylltydd ADY a Llês: Mr Sion Owen

Mrs Manon Williams

Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Miss Elliw Evans

Miss Elliw Evans

Athrawes Cerdd: Mrs Heulwen Williams / CPA

Mrs Heulwen Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar: Mrs Gwenda Jarvis

Mrs Gwenda Jarvis

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar: Mrs Gillian Hughes

Mrs Gillian Hughes

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar: Miss Eleri Court (dros gyfnod mammolaeth)

Miss Eleri Court

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2: Miss Lowri Jarvis

Miss Lowri Jarvis

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2: Miss Charlotte Pemberton

Miss Charlotte Pemberton

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2: Miss Eleri Evans

Miss Eleri Evans

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2: Mrs Melanie Hodgkiss

Mrs Melanie Hodgkiss

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2: Miss Sarah Pewtner

Miss Sarah Pewter

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2: Miss Sharon Williams

Miss Sharon Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2: Miss Lowri Jones

Miss Lowri Jones

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2: Mrs Sharon Harrison

Mrs Sharon Harrison

Cynorthwydd Adran Gynhwysol: Miss Sian Davies

Miss Sian Davies

Ysgrifenyddes: Mrs Sarah Kelsall

Mrs Sarah Kelsall

Cogyddes: Mrs Denise Evans

Mrs Denise Evans

Cynorthwydd Arlwyaeth: Mrs Jane Jones

Mrs Jane Jones

Gofalwr: Mr Kevin Davies

Mr Kevin Davies

Glanhawr: Mrs Jackie Davies

Mrs Jackie Davies

Glanhawr: Miss Judith Haycocks

Miss Judith Haycocks

Glanhawr: Mrs Susan Sinnott

Mrs Susan Sinnott

Glanhawr: Miss Kayleigh Evans

Miss Kayleigh Evans

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd