sub-slideshow-3

 

Pwy ydi Pwy

 

Pennaeth:
Mr Rhodri Jones

Pennaeth Mr Rhodri Jones

Dirprwy Bennaeth & Athro Blwyddyn 3 a 4:
Mr Dyfan Jones

Dirprwy Bennaeth Mr Dyfan Jones

Penaneth Cyfnod Sylfaen a Pennaeth Cyfnod Allweddol 2 & Athrawes 5 a 6: Mrs Manon Williams

Mrs Manon Williams

Athrawes Meithrin:
Miss Amy Morris

Miss Amy Morris

Athrawes Derbyn / Cydgysylltydd ADY a Lles:
Mrs Laura Davies

Miss Laura Lewis

Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Manon Davies

Miss Manon Davies

Athrawes Blwyddyn 3 a 4: Mrs Delyth D Jones

Miss Delyth Dempsey

Athrawes Blwyddyn 3 a 4: Miss Bethan Morris

Miss Bethan Morris

Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Miss Elliw Evans

Miss Elliw Evans

Athrawes Cerdd:
Mrs Heulwen Williams / CPA

Mrs Heulwen Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar:
Mrs Gillian Hughes

Mrs Gillian Hughes

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2:
Miss Lowri Jarvis

Miss Lowri Jarvis

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2:
Miss Charlotte Pemberton

Miss Charlotte Pemberton

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2:
Miss Eleri Evans

Miss Eleri Evans

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Miss Sarah Pewtner

Miss Sarah Pewter

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Miss Sharon Williams

Miss Sharon Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Mrs Sharon Harrison

Mrs Sharon Harrison

Ysgrifenyddes:
Mrs Sarah Kelsall

Mrs Sarah Kelsall

Cynorthwydd Arlwyaeth:
Mrs Jane Jones

Mrs Jane Jones

Glanhawr:
Miss Judith Haycocks

Miss Judith Haycocks

Glanhawr:
Miss Kayleigh Evans

Miss Kayleigh Evans

Cynorthwydd Dosbarth
Miss Jasmine Jackson

Miss Jasmine Jackson

Glanhawraig
Mrs Karen Kempster

Gofalwr
Mr Arwyn Jones

Athrawes
Miss Catrin Rowlands

Athrawes Blwyddyn 1 a 2
Mrs Esther Rowlands

Cynorthwydd Dosbarth
Miss Eleri Bithel

Cynorthwydd Dosbarth
Miss Patricia Davies

Cogyddes
Mrs Silvana M Crisp

 

 

 

 

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2024 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd