sub-slideshow-3

 

Pwy ydi Pwy

 

Pennaeth:
Mr Rhodri Jones

Pennaeth Mr Rhodri Jones

Dirprwy Bennaeth & Athro Blwyddyn 3 a 4:
Mr Dyfan Jones

Dirprwy Bennaeth Mr Dyfan Jones

Pennaeth Cyfnod Sylfaen & Athrawes Derbyn:
Miss Bethan Thompson

Miss Bethan Thompson

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2 & Athrawes 5 a 6: Mrs Manon Williams

Mrs Manon Williams

Athrawes Meithrin:
Miss Amy Morris

Miss Amy Morris

Athrawes Derbyn:
Miss Laura Lewis

Miss Laura Lewis

Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Manon Davies

Miss Manon Davies

Athrawes Blwyddyn 1 a 2: Miss Delyth Dempsey

Miss Delyth Dempsey

Athrawes Blwyddyn 3 a 4: Miss Bethan Morris

Miss Bethan Morris

Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Mrs Manon Williams

Mrs Manon Williams

Blwyddyn 5 a 6 & Cydgysylltydd ADY a Llês:
Mr Sion Owen

Mrs Manon Williams

Athrawes Blwyddyn 5 a 6: Miss Elliw Evans

Miss Elliw Evans

Athrawes Cerdd:
Mrs Heulwen Williams / CPA

Mrs Heulwen Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar:
Mrs Gwenda Jarvis

Mrs Gwenda Jarvis

Cynorthwydd Dosbarth Blynyddoedd Cynnar:
Mrs Gillian Hughes

Mrs Gillian Hughes

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2:
Miss Lowri Jarvis

Miss Lowri Jarvis

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2:
Miss Charlotte Pemberton

Miss Charlotte Pemberton

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn 1 a 2:
Miss Eleri Evans

Miss Eleri Evans

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Miss Sarah Pewtner

Miss Sarah Pewter

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Miss Sharon Williams

Miss Sharon Williams

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Miss Lowri Jones

Miss Lowri Jones

Cynorthwydd Dosbarth Blwyddyn Cyfnod Allweddol 2:
Mrs Sharon Harrison

Mrs Sharon Harrison

Cynorthwydd Adran Gynhwysol:
Miss Sian Davies

Miss Sian Davies

Ysgrifenyddes:
Mrs Sarah Kelsall

Mrs Sarah Kelsall

Cynorthwydd Arlwyaeth:
Mrs Jane Jones

Mrs Jane Jones

Gofalwr:
Mr Kevin Davies

Mr Kevin Davies

Glanhawr:
Mrs Jackie Davies

Mrs Jackie Davies

Glanhawr:
Miss Judith Haycocks

Miss Judith Haycocks

Glanhawr:
Mrs Susan Sinnott

Mrs Susan Sinnott

Glanhawr:
Miss Kayleigh Evans

Miss Kayleigh Evans

 

Parch. Cymraeg. Ein Gorau.

Dilynwch Ni: Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Twitter Dilynwch Ysgol ID Hooson ar Facebook

© 2020 Ysgol Hooson. Cedwir Pob Hawl. Gwefan gan Delwedd.
Hysbysiad Preifatrwydd